Řezaná plotrová reklama - signmaking

Vyřezávání textů a tvarů z barevných "umělohmotných" samolepících folií. Jedná se v našich končinách o první moderní způsob výroby reklam, který k nám pronikl po roce ´89. A tenkrát patřičně drahého. V té době to byl průlom - proti špendlení vysekaných červených papírových písmenek na nástěnky to bylo něco neuvěřitelného. I písmomalířství dostalo tenkrát tvrdou konkurenční ránu. Postupem doby ale začaly pronikat další a další technologie - především tiskové - a začal pomalý ústup této řezané reklamy ze slávy. Ovšem i v dnešní době má své opodstatnění (a někdy je nenahraditelná) na rychlé lepení textů na dopravní prostředky, informační tabule, označování, popisy...

POUŽITÍ:

Jednoduché popisy na dopravní prostředky - označení firmy, informační tabule, informační a orientační systémy, výstavnictví - popisy stánků, texty na okenní skla, výlohy apod. Dá se velmi dobře kombinovat s jinými způsoby reklamní výroby a vhodně ji doplňuje.

Signmaking

Plexi prům. 695 mm přímo potisknuté z rubové strany barvou vytvrzenou UV zářením. Použito na světelnou reklamu na fasádu budovy.
Kombinace řezané a tisknuté grafiky na firemním vozidle
Označení stavby s údaji o investorovi, projktantovi, staviteli, průběhu realizace a způsobu financování. Kombinace foliové grafiky s digitálním tiskem
Foliová grafika, spodní část je upravena k popisu aktualní nabídky křídovým fixem
Označení stavby s údaji o investorovi, projktantovi, staviteli, průběhu realizace a způsobu financování. Kombinace foliové grafiky s digitálním tiskem
Novější verze s doplněním městského znaku (termotisk Gerber Edge - viz předchozí fotografie) a adresou služebny MP
Detail znaku MP provedeného termotransferovým tiskem na zařízení Gerber Edge. Vzhledem ke značné odolnosti není nutná dodatečná laminace
Kombinace řezaného foliového textu s reflexními pruhy a termotransferovým digitálním tiskem
Plastová podložka s řezanou foliovou grafikou
Označení stavby s údaji o investorovi, projktantovi, staviteli a způsobu financování. Kombinace foliové grafiky s digitálním tiskem.
1 | 2 | 3 >>
 
Detect language » Hungarian
 

Kontakt

PB PROPAG, s.r.o. Mahenova 1244/14
678 01 Blansko
-> nová adresa
naproti poště
- vchod z ul. Masarykova
- vedle Oknostylu
516 413 333 info@propag.cz