3D polystyrénové nebo samolepící foliové písmo

U polystyrénového písma se jedná o prostorové písmo (a nejen písmo), řezané zahřátým drátem z tvrdých polystyrénových stavebních desek různé síly. Pohyb řezacího drátu je řízen počítačem. Při návrhu je třeba počítat s tím, ze se drát musí dostat i dovnitř jinak uzavřených objektů (např. otvor v písmenu O) a vznikají i technologické řezy, které je potom třeba slepit. Větší písmo než je velikost dodávaných desek se rovněž lepí z více částí. Povrchová úprava se provádí barvami nenarušujícími použitý materiál. Materiál je velmi lehký, proto k upevnění nejsou potřeba žádné podpůrné konstrukce. 

U samolepícího písma se jedná o písmo vyřezané ze samolepící folie a vyplněné dvousložkovou pryskyřicí - shodná technologie jako se používá na výrobu 3D samolepek - viz také Zalévané samolepky (logoprinty, 3D etikety...)

POUŽITÍ:

Označení firem, obchodů, úřadů, firemní loga, kulisy, ozdobné prvky apod. Použití je bezproblémové jak v interiéru tak v exteriéru

3D písmo - ukázky

lepeno přímo na fasádu
lepeno přímo na fasádu
použití na firemním štítu, lepeno na dřevěný podklad
stříbrná písmena ze samolepící folie, zalitá transparentní pryskyřicí. Výška písmen je asi 42 mm.
kombinace písma - potisknutá folie, následné vyřezání tisku a zalití transparentní pryskyřicí
 
Detect language » Hungarian
 

Kontakt

PB PROPAG, s.r.o. Mahenova 1244/14
678 01 Blansko
-> nová adresa
naproti poště
- vchod z ul. Masarykova
- vedle Oknostylu
516 413 333 info@propag.cz